Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w za

Czytaj więcej...

Dotacje unijne na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis projektów, które uzyskają dotację w tym kwartale:

Adaptacja systemu zdalnego firmy KOZIOL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. do obsługi sieci dystrybucyjnej w oparciu o mechanizm B2B

Automatyzacja modeli biznesowych usprawniająca zarządzanie projektami w Firmie Budowlano-Usługowej AKRO Sp. z o.o. poprzez zaimplementowanie od a do Z zintegoowanego systemu mobilnego typu B2B

Całościowe uproszczenie aktualnego modelu wymiany informacji pomiędzy VINDICO Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i współpracującymi kancelariami.

Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

CERES - wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

wsparcie pienieżne kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych 

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

Implementacja profesjonalnego integratora B2B umożliwiającego automatyzację modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi|Integracja systemów ITch korporacji Sky Dreams S.C. i partnerów w celu wzrostu efektywności realizowanych wspólnie modeli biznesowych.

Integracja modelu SAP spółki Drabpol z systemami księgowo-finansowymi dostawców, odbiorców i SERWISÓW w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

MEDIAMATICS - innowacyjna platforma B2B, wspierająca działania Warsaw Consultants, klientów i partnerów w zakresie relacji handlowych, wymiany, analizy i dystrybucji informacji.

Nowoczesna usługa doradcza poprzez Najem licencji i urządzeń w celu automatyzacji wymiany informacji pomiędzy Agrainvest a współpracującymi przedsiębiorstwami

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z unikatowej e-usługi polegającej na automatycznym badaniu opinii użytkowników sieci Internet wraz z semantyczną ekstrakcją informacji opartą o algorytmy sztucznej inteligencji - Mobuzzer.

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.

Platforma technologiczna - innowacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów internetowych - Numer PKWiU: 63.12.10.0

Postdirectly.com - innowacyjna platforma udostępniające szeroką gamę wyspecjalizowanych narzędzi ułatwiających tworzenie, redagowanie i dystrybucję treści marketingowych.

Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT

Opracowanie elektronicznej platformy wymiany danych typu B2B, integrującej Infox Henryk Kopiec Sp. z o.o. i korporacji z sektora IT w ramach automatyzacji procesów ofertowo-sprzedażowych.

Zaprojektowanie i wdrożenie platformy internetowej świadczącej kompleksową elektroniczną usługę w zakresie wsparcia projektowania przestrzeni użytkowej w formacie 3 D.

Stworzenie interaktywnej platformy z inteligentnym dopasowaniem i optymalizacją parametrów wyszukania i doboru powierzchni, lokalizacji i wyposażenia dla podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych.

Wdrożenie zdalnego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Zaprojektowanie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz zdalnego archiwum medycznych obrazów radiologicznych.

Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa.|Opracowanie serwisu automatycznie kojarzącego (w tym ułatwiającego kojarzenie) publikujących i wykonujących zadania zarówno w określonych lokalizacjach jak i przez internet.

Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Zainicjowanie i prototypowanie platformy internetowej generującej kastomizowany newsletter o możliwościach dofinansowania oraz usprawniającej pozyskiwanie informacji o dotacjach.

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejna wynalazek CathAIO- elektorda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych - elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych.

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Wdrożenie dedykowanego, internetowo-mobilnego, innowacyjnego modelu typu B2B SCM - zarządzania łańcuchem dostaw - automatyzującego współpracę z dostawcami materiałów budowlanych.

Wdrożenie IT procesu B2B upraszczającego procesy biznesowe w obszarze ofertowania, zarządzania produkcją oraz rozliczania realizacji projektów tworzenia szkoleń e-learningowych w działalności Smart Education International sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnego procesu B2B usprawniającego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, programów lojalnościowych, wymiany informacji, windykacji i planowania.

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej platformy wymiany danych przestrzennych w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy Instytutem OZE, a partnerami biznesowymi.v|Zaimplementowanie od podstaw nowego systemu B2B w firmie Infotower umożliwiającego elektroniczną wymianę danych we współpracy z partnerami biznesowymi oraz platformy w formule SaaS

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe firmy ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw produkcji pakietów szklanych z wykorzystaniem nowoczesnej i praktycznej technologii nanoszenia powłok wielowarstwowych metodą magnetronową w firmie BOHAMET

Wdrożenie rozwiązania telekomunikacyjnego typu B2B integrującego systemy zarządzania Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych w zakresie dostarczania usług telewizyjnych.

Wdrożenie modelu informatycznego klasy B2B upraszczającego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców, obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Wdrożenie unikatowego rozwiązania elektronicznego klasy B2B przez Automobile Torino Sp. z o.o. w celu automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Uruchomienie i upowszechnienie na rynek nowoczesnej i praktycznej e-usługi - inteligentnej porównywarki ofert firm kurierskich z możliwością dokonania zamówienia kuriera za pośrednictwem portalu

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie elektrochemiczno-mechanicznego polerowania płytek węglika krzemu (SiC)".

Wsparcie modeli zarządzania Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Insytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) - poprzez finansowanie kosztów realizacji 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

zakup innowacyjnego symulatora lotów do szkolenia lotniczego i psychofizjologicznego oraz zaimplementowanie od a do Z autorskich rozwiązań w zakresie badania obciążenia zadaniowego pilotów.Tagi: